Veiligheidsbeglazing

Sedert april 2007 is men volgens norm NBN S23-002 verplicht om in bepaalde gevallen gelaagd glas toe te passen. Hoofdreden hiervoor is bescherming tegen mensen bij doorvallen en verwondingen.
De belangrijkste aanpassing voor dubbel glas is dat ramen met een borstwering <90cm voorzien moeten worden van 1-zijdig gelaagd glas. Daarnaast zijn er nog tal van andere omstandigheden waarin gelaagd glas dient gebruikt te worden. Hiervoor verwijzen wij naar de norm NBN S23-002.
Tussen de lagen glas zit een of meerdere PVB elastische film van kunststof polyvinylbutyral (PVB). Hierdoor kan je er veel moeilijker doorheen slaan. Als het breekt wordt het glas samengehouden door deze film en valt niet in duizend stukjes uiteen.

gelaagd glas Andere voordelen zijn:

  • De PVB film doet daarenboven dienst als UV filter en beschermt uw meubelen en parket tegen verkleuring.
  • Gelaagd glas werkt bovendien ook geluidswerend, gezien hierbij meer massa en asymmetrische glasdiktes gebruikt worden.