Premies en voordelen 2016

Wie kan de renovatiepremie aanvragen?

Als u de premie aanvraagt als eigenaar-bewoner voor de enige woning die u bezit mag u niet meer verdienen dan:

  • 41.440 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste
  • 59.200 euro als alleenstaande met een persoon ten laste (te verhogen met 3.320 euro per bijkomende persoon ten laste)
  • 59.200 euro als u gehuwd bent of samenwoont (te verhogen met 3.320 euro per persoon ten laste)

Hierbij geldt het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum. De bedragen hierboven gelden voor aanvragen van het jaar 2016. Als u de premie aanvraagt voor een woning die u verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens.

Welke werken komen in aanmerking?

De werken zijn verdeeld in vier categorieën.

  • Categorie 1: de structurele elementen van de woning: werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen
  • Categorie 2: het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer
  • Categorie 3: het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren. Die moeten vanaf 1 juli 2016 voldoen aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit
  • Categorie 4: de technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet en de centrale verwarming

Wanneer aanvragen?

De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van de werken uit een bepaalde categorie.

U kunt maximaal twee aanvragen indienen. Tussen twee aanvragen moet minstens een jaar liggen en maximaal twee jaar.

Voor elke categorie kunt u maar eenmaal een premie aanvragen. Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijk. Voor werken uit meer dan twee categorieën moet u dus twee aanvragen indienen.

Hierop geldt een uitzondering als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. Dan mag u ook in een keer de premie aanvragen voor werken van de vier categorieën samen. Daarna kunt u natuurlijk geen tweede aanvraag meer doen.

Wanneer de tweede aanvraag indienen?

De tweede aanvraag doet u ten vroegste een jaar en maximaal twee jaar na de eerste. Om ten volle van de premie te kunnen genieten is een goede renovatieplanning dus belangrijk.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20% of 30% van de in aanmerking te nemen factuurbedragen. Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van 2.500 euro (exclusief BTW).

De 30%-berekening (met een maximumpremie van 3.333 euro per categorie) geldt voor:

  • wie als eigenaar-bewoner een inkomen had dat lager was dan 29.600 euro (te verhogen met 1.540 euro per persoon ten laste)
  • wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor Voor alle anderen is er een tegemoetkoming van 20% (met een maximumpremie van 2.500 euro per categorie). Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.

Download de brochure hier of ga naar de officiële website voor meer informatie over de nieuwe vlaamse renovatiepremie